Rok 2011 - Galeria Sztuki Bałysówka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia
 
 


Rok 2011


 
 
 
20 listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 sierpień
 
 
Festiwal Doliny Karpia

 
 
 
 
 
 
 
lipiec

Plener w Woźnikach

...
 
 
 
 
 
 
 
1 maj
 
 
Wystawa - Ecce homo - oto człowiek      W każdym z nas drzemie głęboka potrzeba zmiany na lepsze, zarówno tego co jest wewnątrz nas, jak również tego co postrzegamy na zewnątrz, a więc naszego najbliższego otoczenia, domu, rodziny, naszej małej i wielkiej ojczyzny, kontynentu, świata, kosmosu. W różnym stopniu i z różną siłą potrzeba ta od wieków inspirowała wielu artystów. 
      Jednym z nich był Adam Chmielowski. Zanim po przemianie stał się Bratem Albertem, 42 lata swego życia przeżył jako Adam Chmielowski, artysta malarz. Z pośród 61 obrazów olejnych, 22 akwarel i piętnastu rysunków, najsłynniejszym obrazem Chmielowskiego jest obraz olejny zatytułowany Ecce homo. Dzieło szczególne, które siłą swego oddziaływania zmienia na lepsze nie tylko samego twórcę. 
      Myślę, że nie śnił o tym Poncjusz Piłat, iż wypowiadając te dwa słowa na tyle tysięcy lat wyznaczył istotę człowieczeństwa. Dwudziestu jeden twórców, związanych z Bały-sówką, zainspirowani dziełem i historią patrona malarzy, Adama Chmielowskiego, przygotowało wystawę swoich prac zatytułowaną „Ecce homo - oto Człowiek".
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego